Groensvoorde Waddinxveen

Algemeen

In opdracht van de Gemeente Waddinxveen  wordt in de wijk Groenswaard  II te Waddinxveen, de straten Groensvoorde en Peuleynen heringericht.
Tot de werkzaamheden behoort ook het vervangen van het hoofdriool van de Groensvoorde.


De uitvoering van het project zal starten op maandag 23 februari 2015 en zal, afhankelijk van de zettingsperiode van de rioolsleuf van het nieuwe hoofdriool, 6 tot 12 maanden duren. De werkzaamheden zijn dan pas eind augustus 2016 gereed. Voor actueel projectinformatie bekijk dan ons Groensvoorde project app: app.van-ooijen.com

 

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het opbreken van elementen verhardingen
 • Het opbreken van asfaltverhardingen
 • Het uitvoeren van vervangen van transport rioleringen
 • Het aanbrengen van elementen verhardingen
 • Het leveren van bestratingsmaterialen
 • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

 

Projectteam

Bij de voorbereiding en uitvoering van het project zijn verschillende personen betrokken zowel namens de opdrachtgever als namens de opdrachtnemer.

 

Tijdens de uitvoering van het project zijn de directe contactpersonen:

 

Namens de opdrachtgever:

Dhr. P.J. van Rijs

Tel.nr. 14 - 0182

 

Namens opdrachtnemer:

Dhr. B. Pauw (uitvoerder)

Tel.nr. 06-27 05 22 78 (iedere werkdag bereikbaar van 7.00 – 17.00 uur)

 

Vragen over het project

Heeft u vragen of opmerkingen dan nodigen wij u uit om het inloopspreekuur op het werk te bezoeken, deze wordt elke dinsdag van 8.00 uur - 9.00 uur gehouden in de keet van de opdrachtnemer die is geplaatst aan de Groensvoorde ter hoogte van de Elzenhorst.

 

Ben u niet in de gelegenheid dan kunt u ook via deze website een contactformulier invullen. U ontvangt altijd een reactie hierop.

 

Klik hier voor contactformulier

 

Faseringstekening

plattegrond project Groensvoorde

 

Algemeen Tijdschema

 • Het vervangen van het hoofdriool in de Groensvoorde
  deze werkzaamheden zijn klaar
   
 • Het herinrichten van de Peuleynen
  week 46 klaar
   
 • Het herinrichten van de Groensvoorde
  start 6 november 2015, duur ongeveer 18 weken
   

Het vervangen van het hoofdriool in de Groensvoorde is verdeeld in 3 fasen met werkvakken. Op de tekening Faseringen ziet u de fasen met de werkvakken aangegeven.

Foto's

Groensvoorde