Duurzaamheid

 

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.
 

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.
 

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

 

CO2-prestatieladder

 

Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. wil haar certificering op niveau-3 van de CO2-prestatieladder continueren. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.
 

De doelstelling is de CO2-uitstoot in een periode van 10 jaar (2013-2023) te reduceren met 15%

 

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.


Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de
CO2-prestatieladder.

 

 

a- Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
b- Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

 

Voor het verhogen van de energiebewust-
wording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. gezet. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld. 

 

CO2 –footprint

2013

607,3 ton CO2

607,3 ton CO2 genormaliseerd

2014

658,5 ton CO2

558,1 ton CO2 genormaliseerd

2015

611,4 ton CO2

501,2 ton CO2 genormaliseerd

2016

600,7 ton CO2

542,6 ton CO2 genormaliseerd

2017

580,5 ton CO2

426,8 ton CO2 genormaliseerd

 

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2 Footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering.

 

Downloads: