Certificering
Toepassingsgebied

 

NEN-EN-ISO 9001

nr: KSC-K10792/12   Aannemen en uitvoeren van werken in de grond-, water- en wegenbouw, alsmede de exploitatie van baggerdepots.

Download certificaat

         
VCA**

nr: VCA-K13533-11  Aannemen en uitvoeren van werken in de grond-, water- en wegenbouw, alsmede de exploitatie van baggerdepots.

Download certificaat

         
BRL7500

nr: K45597/10   Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform protocol 7510 en 7511.

Download BRL7500 certificaat

 

BRL 9335

nr: K92305/04  Grond protocol 9335-1: Milieuhygienische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Protocol 9335-4: milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van Besluit Bodemkwaliteit.

Download BRL9335 certificaat