Certificering
Toepassingsgebied

 

NEN-EN-ISO 9001

nr: KSC-K10792/07   Aannemen en uitvoeren van werken in de grond-, water- en wegenbouw, alsmede de exploitatie van baggerdepots.

Download certificaat

         
VCA**

nr: VCA-K13533/05   Aannemen en uitvoeren van werken in de grond-, water- en wegenbouw, alsmede de exploitatie van baggerdepots.

Download certificaat

         
SIKB 7500

nr: K45597/08   Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform protocol 7510 en 7511.

Download KIKB7500 certificaat

 

BRL 9335

nr: K92305/01  Grond protocol 9335-1: Milieuhygienische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit .

Download BRL9335 certificaat