Exploitatie (bagger)depot


Sinds 1997 beschikt Van Ooijen over een groot terrein, gelegen aan de Parallelweg-
west 1, naast de snelweg A12. Dit terrein heeft een grootte van ca. 7 ha.

 

Een gedeelte van dit terrein is ingericht met baggerdepots voor het opslaan, ontwateren en rijpen van baggerspecie. Conform de milieuvergunning mag hier baggerspecie ontvangen worden van de klasse AW, A, B en niet toepasbaar.

 

Andere producten die ingenomen worden op deze locatie:

 • Bentoniet
 • RKGV-materiaal
 • Schoon meng- en betonpuin
 • Snoeihout
 • Grond (maximaal klasse industrie conform Besluit Bodemkwaliteit)

 

De bewerking van deze afvalstoffen (rijping, zeven, breken, shredderen) zijn erop gericht om afvalstoffen weer te kunnen hergebruiken.

 

Voor het uitvoeren van deze bewerkingen is Van Ooijen gecertificeerd conform:

 • BRL 7500, protocol 7510 en 7511
 • BRL 9335, protocol 9335-1 en 9335-4

 

Producten die voor verkoop beschikbaar zijn op deze locatie:

 • Beton- en menggranulaten
 • Zand
 • Grond
 • Nieuwe en gebruikte bestratingsmaterialen
 • PVC-materialen