Aanneming

Grond-, weg- en waterbouw

 

De activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw omvatten onder andere:

  • Groot grondverzet.
  • Bouwrijp maken voor woning- en utiliteitsbouw:

           * aanleg van riolering en huisaansluitingen
           * aanleg van drukrioleringen
           * aanleg van bouwwegen, reconstructie van rioleringen

  • Woonrijp maken:

           * aanleg bestratingen
           * aanleg parken
           * aanleg beplanting
           * egaliseren en klein grondverzet

  • Aanleg terreinverhardingen en paden.
  • Bouwen van bruggen.
  • Aanbrengen en onderhouden van beschoeiingen en damwanden.
  • Aanleg, onderhoud en reconstructie van wegen en rioleringen.
  • Inspecteren en reinigen van rioleringen d.m.v. eigen rioolinspectie/-reinigingsauto.Deze auto is ingericht met apparatuur voor het reinigen van rioleringen met hoge druk, het inspecteren van riolering met een videocamera en het vastleggen van inspecties op DVD.


Tevens verhuurt Van Ooijen alle aanwezige aannemersmaterieel.