Vervangen vrijverval riolering kern Noorden

 

Algemeen                                                                                         

In opdracht van de Gemeente Nieuwkoop vindt het vervangen van de vrijverval riolering kern Noorden plaats. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: opbreek-, grond-, riolerings-, funderings- en bestratingwerkzaamheden.

De werkzaamheden starten op 11 mei 2020 en zullen doorlopen tot medio maart 2021.

 

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de straten, Chrysantenstraat, Gerberastraat, Anjerstraat, Anemonenstraat, Irisstraat, Fresiastraat en Rozenstraat (Oude deel van de Kuil) te Noorden in de Gemeente Nieuwkoop.

 

De werkzaamheden worden steeds per gedeelte uitgevoerd aan de hand van een planning.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen ontstaan in de planning/fasering.

Aanwonenden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

 

Wat gaat er gebeuren?

De riolering wordt vervangen en de huisaansluitingen worden hierop aangesloten.

De bestrating, trottoirbanden en tegels worden vernieuwd.

 

Projectteam

Bij de voorbereiding en uitvoering van dit project zijn verschillende personen betrokken, zowel namens de opdrachtgever als namens de aannemer. Tijdens de uitvoering van het project zijn de directe contactpersonen

 

Namens de opdrachtgever:

E. Veelenturf               

Tel.nr. 14-0172           

 

Namens Van Ooijen:

B. Pauw (uitvoerder)

Tel.nr. 06-27052278

E.mail b.pauw@van-ooijen.com

 

Bereikbaarheid algemeen

  • Via kantoor tel.nr. 0348-413104 (7 dagen, 24 uur per dag)
  • Via uitvoerder B. Pauw tel.nr. 06-27052278
  • Via email: b.pauw@van-ooijen.com
  • Via contactformulier op deze website

 

Bereikbaarheid / omleidingsroutes / parkeren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij de aanwonenden door middel van een bewonersbrief informeren over de bereikbaarheid van de woning. Door middel van loopschotten blijven de woningen ten allen tijde bereikbaar te voet. Uiteraard blijven alle woningen bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten.