Reconstructie De Kromwijkerkade te Woerden

 

Algemeen                                                                                         

In opdracht van de Gemeente Woerden vindt de reconstructie van De Kromwijkerkade plaats. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: opbreek-, grond-, riolerings-, funderings- en bestratingwerkzaamheden. De werkzaamheden starten op 30 september 2019 en zullen doorlopen tot begin 2020.

 

Ontwerp

Het definitieve ontwerp is als bijlage toegevoegd.

 

Download hier het definitieve ontwerp

 

Planning/fasering

In het project zijn de werkzaamheden te verdelen in zes fases.

 

De werkzaamheden worden steeds per gedeelte uitgevoerd aan de hand van de planning. Door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen ontstaan in de planning/fasering. Aanwonenden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Per fase zullen wij informatie verstrekken door middel van een bewonersbrief.

 

Download hier de faseringstekening

Bekijk hier de planning

 

Wat gaat er gebeuren?

De riolering wordt vervangen en de huisaansluitingen worden hierop aangesloten. De bestrating, trottoirbanden en tegels worden vernieuwd. De openbare verlichting wordt vernieuwd.

 

Projectteam

Bij de voorbereiding en uitvoering van dit project zijn verschillende personen betrokken, zowel namens de opdrachtgever als namens de aannemer. Tijdens de uitvoering van het project zijn de directe contactpersonen.

Namens de opdrachtgever:

D. de Koning (projectleider)

Tel. Nr. 14 0348

E. mail koning.d@woerden.nl

M. van den Berg (toezichthouder)                           

Tel.nr. 06-14772826                                     

E.mail berg.m@woerden.nl                         

Namens Van Ooijen:

L. Kemp (uitvoerder)

Tel.nr. 06-27052278

E.mail l.kemp@van-ooijen.com

 

Bereikbaarheid algemeen

  • Via kantoor tel.nr. 0348-413104 (7 dagen, 24 uur per dag)
  • Via uitvoerder L. Kemp tel.nr. 06-27052278
  • Via email: l.kemp@van-ooijen.com
  • Via contactformulier op deze website

 

Bereikbaarheid / omleidingsroutes / parkeren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij de aanwonenden door middel van een bewonersbrief informeren over de bereikbaarheid van de woning. Door middel van loopschotten blijven de woningen ten allen tijde bereikbaar te voet. Uiteraard blijven alle woningen bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten