Reconstructie De Eem en De Zaan te Woerden

 

Algemeen                                                                                         

In opdracht van de Gemeente Woerden vindt de reconstructie van De Eem en De Zaan plaats. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: opbreek-, grond-, riolerings-, funderings- en bestratingwerkzaamheden. De werkzaamheden starten op 1 juli 2019 en zullen doorlopen tot begin 2020.

 

Ontwerp

Het definitieve ontwerp is als bijlage toegevoegd.

Download het ontwerp van De Eem

Download het ontwerp van De Zaan

 

Planning/fasering

In het project zijn de werkzaamheden te verdelen in vier fases.

De Zaan oostzijde.

De Zaan westzijde.

De Eem Noordzijde.

De Eem Zuidzijde.

De werkzaamheden worden steeds per gedeelte uitgevoerd aan de hand van de planning.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen ontstaan in de planning/fasering.

Aanwonenden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Per fase zullen wij informatie verstrekken door middel van een bewonersbrief.

 

Planning

 

Faseringstekeningen

Fasering riolering

Fasering bestrating

 

Wat gaat er gebeuren?

  • De riolering wordt vervangen en de huisaansluitingen worden hierop aangesloten.
  • De bestrating, trottoirbanden en tegels worden vernieuwd.
  • De openbare verlichting wordt vernieuwd.
  • Er wordt nieuwe begroeiing aangebracht.

 

Projectteam

Bij de voorbereiding en uitvoering van dit project zijn verschillende personen betrokken, zowel namens de opdrachtgever als namens de aannemer. Tijdens de uitvoering van het project zijn de directe contactpersonen.

 

Namens de opdrachtgever:

M. Helderman  (projectleider)

Tel.nr. 06-20093994

E.mail helderman.m@woerden.nl

Namens de opdrachtgever:

F. Everts (omgevingsmanager)

Tel.nr. 06-51119866

E.mail everts.f@woerden.nl

Bereikbaarheid algemeen

  • Via kantoor tel.nr. 0348-413104 (7 dagen, 24 uur per dag)
  • Via uitvoerder L. Kemp tel.nr. 06-27052278
  • Via email: l.kemp@van-ooijen.com
  • Via contactformulier op deze website

 

Bereikbaarheid / omleidingsroutes / parkeren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij de aanwonenden door middel van een bewonersbrief informeren over de bereikbaarheid van de woning. Door middel van loopschotten blijven de woningen ten allen tijde bereikbaar te voet. Uiteraard blijven alle woningen bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten.