Reconstructie Jan van Scorelstraat te Woerden

 

Algemeen 

In opdracht van de Gemeente Woerden vindt de reconstructie Jan van Scorelstraat plaats. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: opbreek-, grond-, riolerings-, funderings-en bestratingwerkzaamheden. De werkzaamheden starten op 20 mei 2019 en zullen doorlopen tot eind november 2019.

 

Ontwerp 

Het definitieve ontwerp is als bijlage toegevoegd. 

Definitief ontwerp Jan van Scorelstraat

 

Planning/fasering

In het project zijn de werkzaamheden te verdelen in een fase onderbouw (verwijderen 
bestratingen en oude riool en aanbrengen nieuw riool) en bovenbouw (aanbrengen 
bestratingen). 

 

Planning Bovenbouw

Planning Onderbouw


De werkzaamheden worden steeds per gedeelte uitgevoerd aan de hand van de planning. 
Door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen ontstaan in de planning/fasering. Aanwonenden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Per fase zullen wij 
informatie verstrekken door middel van een bewonersbrief.

 

Faseringstekeningen 

Faseringstekeningen Onderbouw

Faseringstekeningen Bovenbouw

 

Wat gaat er gebeuren? 

  • De riolering wordt vervangen en de huisaansluitingen worden hierop aangesloten. 
  • Er wordt een apart regenwaterriool aangelegd. 
  • De bestrating, trottoirbanden en tegels worden vernieuwd. 
  • De openbare verlichting wordt vernieuwd. 
  • Er wordt nieuwe begroeiing aangebracht.

 

Projectteam 

Bij de voorbereiding en uitvoering van dit project zijn verschillende personen betrokken, 
zowel namens de opdrachtgever als namens de aannemers. Tijdens de uitvoering van het 
project zijn de directe contactpersonen Namens de opdrachtgever: 

E.Pollemans (projectleider)
Tel.or. 14-0348
E.mail pollemans.e@woerden.nl

 

Namens Van Ooijen: 
L.Kemp (uitvoerder)
Tel.or. 06-27052278
E.mail l.kemp@van-ooijen.com

M.van den Berg (toezichthouder)

Tel.nr. 06-14 772826
E.mail berg.m@woerden.nl

Bereikbaarheid algemeen 

  • Via kantoor tel.nr. 0348-413104 (7 dagen, 24 uur per dag) 
  • Via uitvoerder L. Kemp tel.nr. 06-27052278  
  • Via email: l.kemp@van-ooijen.com
  • Via contactformulier op deze website
  • Spreekuur: iedere vrijdag van 9.00 - l 0.00 uur in keet

 

Bereikbaarheid / omleidingsroutes / parkeren

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij de aanwonenden door middel van een bewonersbrief informeren over de bereikbaarheid van de woning met de auto en de mogelijkheid tot parkeren. Door middel van loopschotten blijven de woningen ten allen tijde bereikbaar te voet. Uiteraard blijven alle woningen bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten. 

 

Er zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Jan Steenstraat een afsluiting ingesteld worden. Er wordt dan een omleidingsroute ingesteld. Deze route wordt door bebording ruim van tevoren aangegeven.