Waaloord Woerden

 

Algemeen                                                                                     

In opdracht van de Gemeente Woerden vindt de reconstructie Waaloord plaats. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: opbreek-, grond-, riolerings-, funderings- en bestratingwerkzaamheden. De werkzaamheden starten op 27 augustus 2018  en zullen doorlopen tot begin 2019.

 

Planning/fasering

Het project is verdeeld in 6 fasen. (zie faseringstekening).
Aan de hand van deze fasering is een planning opgesteld (zie planning).
Door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen ontstaan in de planning/fasering. Aanwonenden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Per fase zullen wij informatie verstrekken door middel van een bewonersbrief.

 

Faseringstekening

Faseringstekening

 

Wat gaat er gebeuren?

De riolering wordt vervangen en de huisaansluitingen worden hierop aangesloten.
Er wordt een apart regenwaterriool aangelegd.
De bestrating, trottoirbanden en tegels worden vernieuwd.
De openbare verlichting wordt vernieuwd.
De openbare ruimte en de speeltuin wordt opgehoogd.
De 2 bomen in Waaloord worden vervangen door 5 kleinere exemplaren.
Het gasnet wordt vervangen door Stedin.

 

Planning

Planning

 

Projectteam

Bij de voorbereiding en uitvoering van dit project zijn verschillende personen betrokken, zowel namens de opdrachtgever als namens de aannemers. Tijdens de uitvoering van het project zijn de directe contactpersonen: 

 

Namens de opdrachtgever:

S. de Waard (projectleider)
tel. 14-0348
e-mail: waard.s@woerden.nl

 

M. van den Berg (toezichthouder)
tel. 06-14772826
e-mail: berg.m@woerden.nl

 

Namens Van Ooijen:

L. Kemp (uitvoerder)
tel. 06-27052278
e-mail l.kemp@van-ooijen.com

 

Namens Stedin:

L. van Beek (uitvoerder)
tel. 06-46355219

 

M. van Harskamp (projectleider) 
tel. 06-52752883

Bereikbaarheid algemeen

  • Via kantoor 0348-413104 (7 dagen, 24 uur per dag)
  • Via uitvoerder L. Kemp  06-27052278
  • Via e-mail: l.kemp@van-ooijen.com
  • Via contactformulier op deze website

 

Bereikbaarheid / omleidingsroute’s

Per fase zullen wij de bewoners steeds schriftelijk informeren over de bereikbaarheid en eventueel ingestelde omleidingsroute’s. Door middel van loopschotten blijven de woningen ten allen tijde bereikbaar te voet.

 

Parkeren

Tijdens de uitvoering van het gehele project kan er niet geparkeerd worden op de openbare weg Waaloord en Rivierenlaan. Dit in verband met de beperkte werkruimte.
Als wij werkzaamheden uitvoeren in een bepaalde fase kan er ook geen gebruik gemaakt worden van de parkeervoorziening op eigen terrein. Het verzoek is om dan gebruik te maken van het parkeerterrein bij de Maranathakerk.