Vogelbuurt  Woerden

 

Algemeen                                                                                     

In opdracht van de Gemeente Woerden vindt de herinrichting van de Vogelbuurt plaats. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: opbreek-, grond-, riolerings-, funderings- en bestratingwerkzaamheden. De werkzaamheden starten op 23 november 2017 en zullen ca. 6   maanden duren.

 

Planning/fasering

Het project is verdeeld in 11 fasen. (zie faseringstekening).

1. Merelstraat

2. Lijsterstraat (tot aan Koekoeklaan)

3. Koekoeklaan

4. Lijsterstraat

5. Leeuwerikstraat

6. Reigerstraat incl een stukje Leeuwerikstraat

7. Nieuwendijk

8. burg. H.G. van Kempensingel (tot aan Meeuwenlaan)

9. Burg. H.G. van Kempensingel (tot aan van Helvoortlaan)

10. Kruising van Helvoortlaan

11. van Helvoortlaan

 

Buiten fase 1 om zullen de volgende werkzaamheden plaats vinden:

- Inspectie van het riool in de Vogelbuurt.

 

Er kunnen wijzigingen voorkomen in bovenstaande fasering door onvoorzieneomstandigheden. Aanwonende worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. De gemiddelde uitvoeringsduur van een fase is 4 a 5 weken. Dit onder voorbehoudvan externe factoren. Per fase zullen wij informatie verstrekken door middel van borden en een infobrief, wanneer wij starten in uw straat.

 

Faseringstekening

Faseringstekening

 

Wat gaat er gebeuren?

De riolering wordt vervangen en de huisaansluitingen worden hierop aangesloten.

Er wordt een apart regenwaterriool aangelegd.

De Burg. H.G. van Kempensingel, Zandwijksingel en de Van Helvoortlaan krijgen

‘stille stenen’ als rijbaan. De overige straten blijven gebakken stenen.

De trottoirbanden en tegels worden vernieuwd.

De openbare verlichting wordt vernieuwd.

De groene velden krijgen een compleet nieuwe inrichting.

Er komen nieuwe parkeerplekken langs de doorgaande route.

De kruising Burg. H. G. van Kempensingel-Van Helvoortlaan krijgt een verhoogd

plateau.

 

Projectteam

Bij de voorbereiding en uitvoering van dit project zijn verschillende personen betrokken, zowel namens de opdrachtgever als namens de aannemer. Tijdens de uitvoering van het project zijn de directe contactpersonen

 

Namens de opdrachtgever:

M. van den Berg

Tel.nr 06-14772826

E.mail berg.m.@woerden.nl

 

Namens uitvoerder:

B. Pauw (uitvoerder)

Tel.nr. 06-27052278

E.mail b.pauw@van-ooijen.com

 

Bereikbaarheid algemeen

  • Via kantoor tel.nr. 0348-413104 (7 dagen, 24 uur per dag)
  • Via uitvoerder B. Pauw tel.nr. 06-27052278
  • Via email: b.pauw@van-ooijen.com
  • Via contactformulier op deze website

 

Bereikbaarheid / omleidingsroute’s

Per fase zullen wij de bewoners steeds schriftelijk informeren over de bereikbaarheid en eventueel ingestelde omleidingsroute’s. Door middel van loopschotten blijven de woningen te allen tijde bereikbaar te voet.

Voor mindervalide bewoners zorgen wij voor passende voorzieningen voor de bereikbaarheid. U kunt dit aangeven bij de uitvoerder.

 

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden in uw straat kunt u geen gebruik maken van de parkeervoorzieningen op eigen terrein en voor uw woning.

Voor fase 1 Merelstraat geldt dit vanaf 23-11-2017 06.00 uur.

Wij willen u vragen elders in de wijk uw auto te parkeren. Wij verzoeken u hierbij ook rekening te houden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten en ons werkvak. Dit om het werk voorspoedig te laten verlopen.