Anjerstraat Nieuwkoop bewonersbrief fase 3 juni 2020

  • foto Gerberastraat 1
  • foto Gerberastraat 2
  • foto Gerberastraat 3

Bewoners van
Prolkade
Chrysantenstraat
Anemonenstraat

                  

 

Woerden, 13 juni 2020

 

Onderwerp: informatiebrief inzake project “Vervangen vrijverval riolering kern Noorden”

 

Geachte bewoner(s),

 

In opdracht van de gemeente Nieuwkoop zijn wij gestart  met de uitvoering van het project vervangen vrijverval riolering te Noorden. In deze fase vervangen wij de bestaande rioleringen en herstellen wij de bestrating in het gedeelte zoals aangegeven in de bijlage. De definitieve bestrating zal later worden aangebracht, waar u uiteraard bericht van zal krijgen.

 

Planning en fasering

Als gevolg van het uitvoeren van onze werkzaamheden zal vanaf donderdag 18 juni a.s. de Anjerstraat vanaf de kruising met de Chrysantenstraat tot de kruising met de Anemonenstraat afgesloten zijn voor alle verkeer (zie bijlage).
Uiteraard blijft de Anjerstraat te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. U kunt  containers voor uw huisvuil aanbieden op de hoek Anjerstraat/Chrysantenstraat.

 

Omleiding

Om het verkeer in de wijk goed te reguleren zal het verkeer tijdelijk via de Gerberastraat en de Chrysantenstraat geleid worden. U kunt uw auto tijdelijk parkeren op de parkeerplaats van NSV’46 aan de Gerberastraat.
Wij verwachten dat deze situatie circa 3 weken zal duren waarna wij de volgende aansluitende fase zullen aanpakken. Mochten de werkzaamheden uitlopen en deze situatie langer nodig zijn dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

 

Communicatie

Voor dit project is een Bouw App aangemaakt. Download de ‘Bouw App’ in de Playstore of Appstore en zoek het project “de Kuil Noorden’. Hier vindt u alle info over het project en kunt u vragen stellen.
Ook is voor dit project is een speciale pagina op onze website aangemaakt. Deze staat op onze website
www.van-ooijen.com onder kop projecten / lopende projecten. Hierop staan o.a. contactgegevens, foto’s, nieuwsbrieven en nieuwsberichten.

 

Contactgegevens

Kantoor                           0348 – 413104 (24 uur per dag) of info@van-ooijen.com

Uitvoerder Berry Pauw      06 – 27 05 22 78 (iedere werkdag van 07.00 – 17.00 uur)

                                        b.pauw@van-ooijen.com

Website                            www.van-ooijen.com

 

Wij verzoeken u rekening te houden met deze gewijzigde verkeerssituatie en zullen onze best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook willen wij u vragen om overhangend groen terug te snoeien tot de erfgrens.
Mochten er vragen zijn dan kunt u ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.

 

Met vriendelijke groeten,

Aann.bedr. A. van Ooijen & Zn. B.V.