Jan van Scorelstraat bewonersbrief fase 3

ingevoerd op 05-06-2019

Aan de bewoners van de  Cornelis Ketelstraat 1 t/m 17 en 2 t/m 12

                                             Pieter Breughelstraat 8 t/m 20 en 7 t/m 15

                                        Jan van Scorelstraat 1 t/m 11 en 2 t/m 12

                                       

Woerden, 4 juni 2019

 

Onderwerp: informatiebrief fase 3 project “Reconstructie Jan van Scorelstraat e.o.”

 

Geachte bewoner(s),

 

Inmiddels zijn wij gestart met de uitvoering van het project reconstructie Jan van Scorelstraat e.o. te Woerden. Wij willen in week 24 vanaf dinsdag 11 juni 2019 starten met fase 3.

 

Wat gaat er gebeuren?

* verwijderen van bestaande riolering en verhardingen;

* aanbrengen nieuwe riolering.

 

Planning en fasering

Wij starten op dinsdag 11 juni a.s. met fase 3 onderbouw in de Pieter Breughel-/ Jan van Scorelstraat. Hierdoor is de Pieter Breughelstraat, vanaf huisnummer 18 t/m 8, en een gedeelte van de Jan van Scorelstraat, vanaf huisnummer 13 t/m 11, afgesloten vanaf de Jan Steenstraat. De Pieter Breughelstraat en de Jan van Scorelstraat zijn te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

 

De woningen blijven ook tijdens uitvoering van de werkzaamheden altijd lopend bereikbaar door middel van loopschotten. Indien nodig zullen wij voor mindervalide bewoners passende voorzieningen nemen voor de bereikbaarheid. We verzoeken u in dat geval contact op te nemen met onze uitvoerder.

 

Parkeren

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden in het gedeelte van uw wijk is parkeren op de rijbaan niet mogelijk. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Dit geldt voor de straten Cornelis Ketelstraat, Pieter Breughelstraat 8 t/ m 20  en de Jan van Scorelstraat. Wij verzoeken u elders in de wijk te parkeren.

 

Nog even als reminder wat verder belangrijk is om te weten

* De trottoirs dienen vrij te zijn van fietsen e.d. en overhangende beplanting. Mochten daar vragen

   over zijn dan s.v.p. contact opnemen met de uitvoerder.

* Het huisvuil dient verzameld te worden op de container-opstelplaatsen die aangegeven zijn op de

   faseringstekeningen. Indien er hulp nodig is hiervoor dan verzoeken wij u contact op te nemen

   met de uitvoerder.

* Indien er tijdens uitvoering van de werkzaamheden sprake mocht zijn van een verhuizing en/of

   speciale leverantie dan verzoeken wij u dit vooraf te melden bij de uitvoerder.

 

Communicatie

Voor dit project is een speciale pagina op onze website aangemaakt. Deze staat op onze website

www.van-ooijen.com onder kop projecten / lopende projecten. Hierop staan o.a. de faseringen, planningen, het definitieve ontwerp, contactgegevens, foto’s, nieuwsbrieven en nieuwsberichten.

 

Contactgegevens

Kantoor                                   0348 – 413104 (24 uur per dag) of

                                               info@van-ooijen.com

Uitvoerder Leon Kemp             06 – 27 05 22 78 (iedere werkdag van 07.00 –

                                               17.00 uur)

                                               l.kemp@van-ooijen.com

Website                                   www.van-ooijen.com

Spreekuur                               iedere vrijdag van 09.00 – 10.00 uur in de keet

                                              op de  Jan Steenstraat

 

Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen en zullen onze best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Met vriendelijke groeten,

Aann.bedr. A. van Ooijen & Zn. B.V.

 

 

Pank van Ooijen (directeur)