Jan van Scorelstraat Woerden bewonersbrief start project

ingevoerd op 13-05-2019

Woerden, 13 mei 2019

 

Onderwerp: algemene informatiebrief project “Reconstructie Jan van Scorelstraat   e.o.”

 

Geachte bewoner(s),

 

Inmiddels zijn wij volop bezig met de voorbereiding voor de uitvoering van het project reconstructie Jan van Scorelstraat e.o. te Woerden.

 

Wat gaat er gebeuren?

* verwijderen van bestaande riolering en verhardingen (fase onderbouw)

* aanbrengen nieuwe riolering en verhardingen (fase bovenbouw)

* aanbrengen groenvoorzieningen (fase bovenbouw)

 

Planning en fasering

Het project wordt onderverdeeld in twee fasen: de fase onderbouw en de fase bovenbouw. Aan deze fasen zijn planningen gekoppeld. De fasen en de planningen staan gepubliceerd op onze website onder het project Jan van Scorelstraat. Ook hangen zowel de fasen als de planningen in onze keet die in de Jan Steenstraat staat (te bezoeken tijdens het spreekuur).

 

Er kunnen wijzigingen voorkomen in de faseringen en de planningen door onvoorziene omstandigheden.

 

We starten op maandag 20 mei a.s. met fase 1 onderbouw in de Jan Steenstraat. Dat gedeelte van de straat is dan voor al het gemotoriseerd verkeer afgesloten, met uitzondering voor hulpdiensten. Omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven.

 

De woningen blijven ook tijdens uitvoering van de werkzaamheden altijd lopend bereikbaard door middel van loopschotten. Indien nodig zullen wij voor mindervalide bewoners passende voorzieningen nemen voor de bereikbaarheid. We verzoeken u in dat geval contact op te nemen met onze uitvoerder.

 

Parkeren

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden in het gedeelte van uw wijk is parkeren niet mogelijk. Wij verzoeken u elders in de wijk te parkeren.

 

Wat verder belangrijk is om te weten

* De trottoirs dienen vrij te zijn van fietsen e.d. en overhangende beplanting. Mochten daar vragen  over zijn dan s.v.p. contact opnemen met de uitvoerder.

* Het huisvuil dient verzameld te worden op de container-opstelplaatsen die aangegeven zijn op de  faseringstekeningen. Indien er hulp nodig is hiervoor dan verzoeken wij u contact op te nemen met de uitvoerder.

* Indien er tijdens uitvoering van de werkzaamheden sprake mocht zijn van een verhuizing en/of speciale leverantie dan verzoeken wij u dit vooraf te melden bij de uitvoerder.

 

Communicatie

Voor dit project is een speciale pagina op onze website aangemaakt. Deze staat op onze website www.van-ooijen.com onder kop projecten / lopende projecten. Hierop staan o.a. de faseringen, planningen, het definitieve ontwerp, contactgegevens, foto’s, nieuwsbrieven en nieuwsberichten.

 

Contactgegevens

Kantoor                                   0348 – 413104 (24 uur per dag) of

                                               info@van-ooijen.com

Uitvoerder Leon Kemp             06 – 27 05 22 78 (iedere werkdag van 07.00

                                               17.00 uur)

                                               l.kemp@van-ooijen.com

Website                                   www.van-ooijen.com

Spreekuur                               iedere vrijdag van 09.00 – 10.00 uur in de keet

                                               op de Jan Steenstraat

 

Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen en zullen onze best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Met vriendelijke groeten,

Aann.bedr. A. van Ooijen & Zn. B.V.

 

Pank van Ooijen (directeur)