Waaloord Woerden bewonersbrief januari 2019

ingevoerd op 10-01-2019

Aan de bewonersvan Waaloord                                                                                                                                                                                            

 

Woerden, januari 2019

 

Onderwerp: algemene informatiebrief inzake project “Reconstructie Waaloord”

 

Geachte heer / mevrouw,

 

De uitvoering van het project Reconstructie Waaloord, in opdracht van de gemeente Woerden, nadert zijn einde. Hieronder de informatie over de laatste fase van de werkzaamheden aan de kruising Rivierenlaan/ Waaloord.

 

De werkzaamheden bestaan uit:

- Opbreken en verwijderen van de bestaande asfaltverharding.

- Opbreken en verwijderen van de oude trottoirbanden.

- Aanbrengen van nieuwe trottoirbanden.

- Aanbrengen van nieuwe drempel in betonstraatstenen.

 

Planningvan de werkzaamheden:

Wij starten op maandag 14 januari 2019 met het opbreken van de asfaltverharding. Hierna zullen wij de trottoirbanden vervangen en de drempel in de vorm van betonstraatstenen aanbrengen. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.

 

Indien er speciale omstandigheden zijn bijvoorbeeld verhuizingen e.d. neem dan even contact op met de uitvoerder.

 

Ophalen huisvuil

Het huisvuil dient verzameld te worden op de container opstelplaatsen die aangegeven zijn op de faseringstekening. Deze is verstrekt in de brief van de gemeente en staat ook op onze website.

 

Bereikbaarheid (bewoners / hulp- en nooddiensten)

De woningen zijn te allen tijde bereikbaar voor de bewoners en de hulp- en nooddiensten. Tijdens de werkzaamheden doen wij dit door middel van loopschotten.

 

Voor mindervalide bewoners zorgen wij voor passende voorzieningen voor de bereikbaarheid. U kunt dit aangeven bij onze uitvoerder.

 

Parkeren

Dit is mogelijk op eigen terrein en op de nieuw aangebrachte parkeervakken.

 

De wijk is goed bereikbaar voor hulpdiensten tijdens onze werkzaamheden.

 

ZICHTBARE EN FREQUENTE COMMUNICATIE

 

Website

Voor dit project hebben wij een speciale pagina op onze website aangemaakt. Deze staat op onze website: www.van-ooijen.com  onder kop projecten / lopende projecten.

Hierop staan o.a. de fasering, planning evt. omleidingsroute, contactgegevens, foto’s, nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Deze websiteactualiseren wij continu.

 

Vragen over het project

Indien u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Leon Kemp

 

Telefonische en per mail bereikbaarheid:

via ons kantoor                 0348-413014 (altijd bereikbaar) en info@van-ooijen.com

via de uitvoerder L. Kemp   06 – 27 05 22 78 (iedere werkdag van 07.00 – 17.00 uur)

l.kemp@van-ooijen.com

 

Via websitewww.van-ooijen.com:

Invullen contactformulier en retourneren. Administratie en/of uitvoerder neemt deze in behandeling.

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.                                       

Met vriendelijke groeten,

 

Projectteam van

Aann. bedr. A. van Ooijen & Zn. B.V.

Parallelweg-west 1

3448 SB  WOERDEN