Waaloord Woerden fase 1 bewonersbrief

ingevoerd op 20-08-2018

Aan de bewoners fase 1                                                                                                                                                                                                

 

Woerden, juli 2018

 

Onderwerp: algemene informatiebrief inzake project “Reconstructie Waaloord”

 

Geachte heer / mevrouw,

 

In opdracht van de Gemeente Woerden gaan wij starten met de werkzaamheden voor het reconstrueren van Waaloord. De uitvoering van het project start op maandag

27 augustus 2018 en duurt tot medio februari 2019.

 

De werkzaamheden bestaan uit:

Verwijderen van bestaande riolering en verhardingen, aanbrengen nieuwe riolering en verhardingen, leveren en aanbrengen groenvoorzieningen en bijkomende werkzaamheden.

 

Planning / fasering:

Het project is verdeeld in 6 fasen:

Fase 1 Waaloord huisnummer 1,24,25,74,75 en 102.

Fase 2 Waaloord huisnummer 25 t/m 49.

Fase 3 Waaloord huisnummer 1 t/m 24., Maasoord 39 en 40.

Fase 4 Waaloord huisnummer 49 t/m 74.

Fase 5 Waaloord huisnummer 75 t/m 82 en 93 t/m 102.

Fase 6 Waaloord huisnummer 66, 82 t/m 93 , Amsteloord 7 t/m 19.

 

Er kunnen wijzigingen voorkomen in bovenstaande fasering door onvoorziene omstandigheden. Aanwonenden worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

De gemiddelde uitvoeringsduur van een fase is 5 a 6 weken. Dit onder voorbehoud van externe factoren.

 

In het kort uitleg werkzaamheden fase 1

Onderbouw

Wij gaan starten op maandag 27 augustus 2018 met het opbreken van de bestrating en het asfalt van fase 1.Tevens worden ook de bomen gekapt die voor onze werkzaamheden van belang zijn. De bewoners van huisnummer 1, 74 ,75 en 102 dienen het groen dat over de erfgrens hangt te snoeien zodat wij er bij kunnen met onze werkzaamheden (dit geldt in eerste instantie voor de zijkant van uw perceel). Na het opbreken gaan wij gelijk van start met het vervangen van het riool inclusief de huisaansluitingen tot aan de erfgrens. Ook wordt er een nieuwe kabel voor de openbare verlichting aangebracht. Zodra het riool is aangebracht starten wij met de opbouw van de wegfundering.

 

Bovenbouw

Doordat wij nog diversen weken transport hebben over het gedeelte van fase 1, brengen wij hier nog niet de definitieve bestrating aan. Dit is omdat wij deze bestrating dan waarschijnlijk kapot rijden. De definitieve bestrating wordt in twee gedeeltes aangebracht:

het eerste gedeelte vanaf hoekhuis 25, 74, 24 en 75 in week 48 en 49.

het tweede gedeelte vanaf hoekhuiskruising bij hoekhuis 24 en 75 tot aan de kruising met de Rivierenlaan in week 4 t/m 6.

 

Ophalen huisvuil

Het huisvuil dient verzameld te worden op de container opstelplaatsen die aangegeven zijn op de faseringstekening. Deze is verstrekt in de brief van de gemeente en staat ook op onze website.

 

Bereikbaarheid (bewoners / hulp- en nooddiensten)

De woningen zijn te allen tijde bereikbaar voor de bewoners en de hulp- en nooddiensten. Tijdens de werkzaamheden doen wij dit door middel van loopschotten.

 

Voor mindervalide bewoners zorgen wij voor passende voorzieningen voor de bereikbaarheid. U kunt dit aangeven bij onze uitvoerder.

 

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden in uw straat kunt u geen gebruik maken van de parkeervoorzieningen op eigen terrein en voor uw woning. Voor fase 1 geldt dit vanaf 27 augustus 2018 vanaf 06.00 uur.

 

Wij willen u daarom vragen uw auto op de parkeerplaats bij de Maranathakerk te parkeren en gelieve niet elders in de wijk. Dit om de wijk goed bereikbaar te houden voor hulpdiensten en zodat wij voldoende ruimte hebben voor onze werkzaamheden.

 

 

ZICHTBARE EN FREQUENTE COMMUNICATIE

 

Website

Voor dit project hebben wij een speciale pagina op onze website aangemaakt. Deze staat op onze website: www.van-ooijen.com  onder kop projecten / lopende projecten.

Hierop staan o.a. de fasering, planning evt. omleidingsroute, contactgegevens, foto’s, nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Deze websiteactualiseren wij continu.

 

Vragen over het project

Indien u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Leon Kemp

 

Telefonische en per mail bereikbaarheid:

via ons kantoor                 0348-413014 (altijd bereikbaar) en info@van-ooijen.com

via de uitvoerder L. Kemp   06 – 27 05 22 78 (iedere werkdag van 07.00 – 17.00 uur)

l.kemp@van-ooijen.com

 

Via website www.van-ooijen.com:

Invullen contactformulier en retourneren. Administratie en/of uitvoerder neemt deze in behandeling.

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.                                       

Met vriendelijke groeten,

 

 

Projectteam van

Aann. bedr. A. van Ooijen & Zn. B.V.

Wagenmakersweg 2

3449 HV  WOERDEN