Vogelbuurt Woerden 13-06-2018

ingevoerd op 13-06-2018

Op maandag 18-06-2018 starten wij met fase 7, de Nieuwendijk. Wij beginnen, aan de kant van de Burgemeester van Kempensingel met het opbreken van het asfalt en de bestrating. Na het opbreken gaan wij gelijk van start met het vervangen van het riool incl. de huisaanlsuitingen. Wanneer het riool weer is aangebracht zullen wij starten met de opbouw van de wegfundering. Tijdens de werkzaamheden in uw straat kunt u geen gebruik maken van de parkeervoorzieningen op eigen terrein en voor uw woning. Voor fase 7, de Nieuwendijk geldt dit vanaf 18-06-2018 06.00 uur.