Vogelbuurt Woerden 18-01-2018

ingevoerd op 18-01-2018

Woensdag 24.01.2018 starten wij met fase 4. De werkzaamheden in deze fase bestaan uit  het opbreken van de bestrating in de Lijsterstraat. Na het opbreken gaan wij gelijk van start met het vervangen van het riool incl. de huisaansluitingen. Tevens wordt er een nieuwe kabel voor de openbare verlichting aangebracht. Als het riool is aangebracht starten wij met de opbouw van de wegfundering.
Tijdens de werkzaamheden in de straat kunt u geen gebruik maken van de parkeervoorzieningen op eigen terrein en voor uw woning. Voor de Lijsterstraat geldt dit vanaf 24.01.2018 om 6.00 uur.